Vandaag
open v.a.
10:00
Bezoek ons
menu

Vrijwilligers zijn voor ons heel belangrijk.

De organisatie die het museum beheert, bestaat bijna volledig uit vrijwilligers. Daarmee neemt het Katwijks Museum gerelateerd aan de activiteiten die het ontplooit, een unieke plaats in binnen de Nederlandse museumwereld. Het museum wordt gedragen door het enthousiasme van deze vrijwilligers. De permanente beschikbaarheid van nieuwe lichtingen vrijwilligers is een voorwaarde voor de continuïteit van de activiteiten in de huidige vorm. In het Katwijks Museum kunnen vrijwilligers diverse werkzaamheden doen. Zo kunt u bijvoorbeeld helpen bij de informatiebalie in de hal van het museum of bij de activiteiten en evenementen. Maar u kunt ook achter de schermen werken, bijvoorbeeld met het archiveren en/of registreren van de collectie.

Wilt u vrijwilliger worden bij het Katwijks Museum? Geef uw adresgegevens en uw interesse voor een bepaalde activiteit of werkgroep op via info@katwijksmuseum.nl 

13-03-2024
Vacature in het Algemeen Bestuur van het Katwijks Museum

Het Katwijks Museum zoekt  een enthousiast bestuurslid!
Ben jij geïnteresseerd in de rijke historie van Katwijk en wil je bijdragen aan het behoud en de versterking van de positie van het museum?

Het bestuur van het Katwijks Museum heeft een helder en ambitieus beleidsplan geformuleerd. De komende jaren ligt de aandacht op de implementatie van het beleidsplan 2023 – 2027. Professionalisering, groei van bezoekersaantallen en het neerzetten van een hedendaags en toekomstbestendig museum rusten op vijf speerpunten, t.w.; Collectie, Publiek & Presentatie, Educatie, Marketing & Communicatie en Cultureel Ondernemen.

Het Katwijks Museum bestaat in 2024 40 jaar en staat bij zowel bezoekers als (museum)professionals hoog aangeschreven. Het museum onderscheidt zich vanwege het feit dat het museum volledig wordt gerund door ruim 180 vrijwilligers!

Het bestuur is een personele unie van de besturen van vereniging Genootschap ‘Oud Katwijk’ en stichting Katwijks Museum. De benoeming in het bestuur geschiedt door het Algemeen Bestuur en de Raad van Toezicht voor de Stichting en door de Algemene Ledenvergadering in geval van de vereniging.

Het bestuur wenst uitbreiding met een nieuw bestuurslid. Het gaat om de volgende positie:

Penningmeester

Aandachtsgebieden zijn:

 • Financiën van de Vereniging ‘Oud Katwijk’ en de stichting Katwijks Museum;
 • Administratie & betalingen, rapportages, data, subsidies, en financieringen;
 • Opstellen begroting, jaarrekeningen en eventuele andere financiële rapportages, en presentatie van rapportages binnen het bestuur, voor de Raad van Toezicht, voor de kascommissie en tijdens de Algemene ledenvergadering;
 • Advisering aan het bestuur op financieel gebied;
 • De penningmeester is onderdeel van het Dagelijks Bestuur, verder bestaande uit voorzitter en secretaris.

Administratieve activiteiten worden uitgevoerd door een team van vrijwilligers met de penningmeester aan het hoofd. De penningmeester staat de vrijwilligers bij in hun werk. De inmiddels afgetreden penningmeester blijft betrokken binnen het team en kan de nieuwe penningmeester inwerken. Daarnaast is er een tweede penningmeester aanwezig en is er een bestuurslid die op dit moment de rapportages verzorgt.

We zijn op zoek naar een bestuurslid:

 • Die actief deelneemt aan bestuursvergaderingen en bijdragen aan de besluitvorming
 • Die kan adviseren, reflecteren en bewaken van het strategisch beleid en de professionalisering van de organisatie
 • Die toezicht kan houden op de uitvoering van projecten en activiteiten door commissies en werkgroepen
 • Die de ontwikkeling van nieuwe projecten en initiatieven ondersteund
 • Die wil bijdragen aan het versterken van het netwerk van het Katwijks Museum
 • Die een daadkrachtige en hands-on mentaliteit heeft, met de bereidheid om ook buiten de vergaderingen actief betrokken te zijn
 • Bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring is een pre, maar is geen vereiste, we waarderen vooral enthousiasme
 • Die energie haalt uit maatschappelijke betrokkenheid

Wat bieden wij?
Een inkijk in de boeiende en creatieve wereld voor en achter de schermen van het Katwijks Museum. Het (verder) ontdekken van de historische rijkdom van Katwijk. De mogelijkheid om een belangrijke bijdrage te leveren aan het waarborgen van de continuïteit van  het Katwijks Museum door de toekomst mee vorm te geven. Samenwerking met belangrijke stakeholders, waaronder; gemeente Katwijk, BIZ Zeezijde, Toeristisch Platform etc.

Vergaderingen

 • Gemiddeld acht bestuursvergaderingen per jaar (’s avonds)
 • Eenmaal per jaar een Algemene Ledenvergadering (’s avonds)

Het bestuur is onbezoldigd.
 

13-03-2024
Vacature Pr medewerker

Het Katwijks Museum zoekt een Pr-medewerker die als vrijwilliger deel wil uitmaken van de Commissie Public Relations en Marketing. De komende jaren
wil het Katwijks Museum zijn plaats binnen de Katwijkse gemeenschap en binnen het Nederlandse museumlandschap verstevigen door uit te groeien tot dé plek van ontmoeting, beleving en herinnering. Bijzondere nadruk ligt daarbij op de profilering van Katwijk als kunstenaarskolonie en op de koppeling van kunst en lokaal erfgoed, toegankelijk gemaakt voor een breed publiek.

Aan die missie draagt de Commissie Public Relations en Marketing bij door:

 • tentoonstellingen onder de aandacht te brengen
 • nieuws te brengen op sociale media
 • nieuws te brengen in lokale en regionale kranten en omroep
 • actief te zijn op de website van het museum
 • in media gericht op kunstliefhebbers te adverteren
 • met de Katwijkse winkeliersvereniging Zeezijde samen te werken
 • met city marketing 'Leiden en Partners' samen te werken
 • ​het ledenblad van het Genootschap 'Oud Katwijk' uit te geven
 • ​folders, interne en extern nieuwsbrieven te verspreiden

Vind je het leuk hier je schouders onder te zetten of wil je hier meer over weten? Meld je dan aan op pr@katwijksmuseum.nl t.a.v. Thea Deckers. We nodigen je dan uit voor een gesprek.

Stages

Het Katwijks Museum biedt een unieke kans voor stagiaires om een meeloop- of afstudeerstage te volgen in de kunst- en culturele sector. U kunt hierbij denken aan een stage op het gebied van marketing & communicatie, educatie, collectiebeheer, etc. Voor vragen of het insturen van een sollicitatie kun u terecht bij collectiebeheer@katwijksmuseum.nl

Wilt u het Katwijks Museum steunen? Doneer dan nu online!

©2024 Katwijks Museum | Privacy | Webontwikkeling: 2nd Chapter