vrijdag
open v.a.
10:00
Bezoek ons
menu

Maak het Mogelijk

De Stichting Vrienden van het Katwijks Museum is een steunstichting van het Katwijks Museum.  

Het Katwijks Museum is in de gelegenheid om, voor bijzondere aankopen, tentoonstellingen, projecten en publicaties, een beroep te doen op de financiële ondersteuning van de Stichting Vrienden van het Katwijks Museum. Deze stichting is opgericht op 15 augustus 2001 en heeft sinds 1 januari 2008 de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
De ANBI-status biedt de mogelijkheid op fiscaal gunstige wijze giften te verstrekken.

Doelstelling

De Stichting Vrienden van het Katwijks Museum heeft ten doel ‘de financiële ondersteuning van de te Katwijk gevestigde vereniging: Genootschap 'Oud Katwijk' uitsluitend ten behoeve van het Katwijks Museum’.

ANBI

De Stichting Vrienden van het Katwijks Museum is een Algemeen Nut Beogende Instelling die is aangemerkt als culturele instelling (culturele ANBI) en is door de fiscus geheel vrijgesteld van schenkings- en successierecht. Er hoeft door het fonds over giften dus géén belasting te worden betaald.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit ten minste vijf personen, waarvan ten minste twee personen geen deel uit mogen maken van het bestuur van Genootschap ‘Oud Katwijk’. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester aan.

Mevrouw A. Hoevens-Peeters, voorzitter
De heer A. van Egmond, penningmeester
De heer A. Rueb, secretaris
De heer L.E. Ouwehand
Mevrouw M. Krijgsman
De heer C. Zwaan
De heer G. van Duijn

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding van enige aard voor hun activiteiten.

ANBI gegevens

Stichting Vrienden van het Katwijks Museum
RSIN: 8163.38.334
KvK: 28091681

Bank gegevens: NL34RABO 0331 8397 41 

Contact

Stichting Vrienden van het Katwijks Museum
Arie van Egmond
Voorstraat 46
2225 ER Katwijk

vrienden@katwijksmuseum.nl

Beleidsplan

Beleidsplan

ANBI Documenten

Bestuursverslag

Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2022

Jaarrekening

Jaarrekening 2020
Jaarrekening 2021
Jaarrekening 2022

Vriendenstichting

Statuten

Wilt u het Katwijks Museum steunen? Doneer dan nu online!

©2024 Katwijks Museum | Privacy | Cookies | Webontwikkeling: 2nd Chapter