dinsdag
open v.a.
10:00
Bezoek ons
menu

Schenkingen en Legaten

Uw schenking ter ondersteuning van het Katwijks Museum maakt een belangrijk verschil. Graag maken wij gebruik van uw steun voor aankopen en de restauratie van belangrijke kunstwerken of speciale projecten. Hieronder vindt u informatie over diverse vormen van financiële steun en belastingopties.

Een eenmalige gift is aftrekbaar van de inkomstenbelasting als het totaal van uw giften in dat jaar meer dan € 60 bedraagt en als u tussen de 1% en 10% van het bruto inkomen schenkt. U kunt daarvoor uw donaties aan verschillende goede doelen bij elkaar optellen. Kunst schenken behoort eveneens tot de mogelijkheden.

Periodieke schenking

Uw belastingvoordeel is het grootst wanneer een schenking wordt verdeeld over tenminste vijf kalenderjaren. Gedurende vijf jaar achtereen dient minimaal eenmaal per jaar en vast bedrag te worden geschonken. Bij een vooraf vastgestelde periodieke schenking is de jaarlijkse betaling in zijn geheel (zonder drempel of maximum) aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. U kunt uw periodieke schenking vastleggen via een schriftelijke Schenkingsovereenkomst met het Katwijks Museum. Hier vindt u de schenkingsovereenkomst die u digitaal kunt invullen.

Voor informatie en advies over schenken en nalaten kunt u contact opnemen met de heer Arie van Egmond. 

Nalaten

Via een testament kunt u geld of goederen nalaten aan het Katwijks Museum of het Genootschap 'Oud Katwijk'. Ook bestaat de optie om het Katwijks Museum of het Genootschap 'Oud Katwijk' tot erfgenaam te benoemen. U kunt zelf aangeven welk percentage van uw nalatenschap u aan het museum wilt geven, dit wordt dan vastgelegd in uw testament. Wanneer u een vooraf vastgesteld bedrag wilt nalaten, kunt u ten behoeve van het Katwijks Museum een legaat opnemen in uw testament. Al uw wensen kunt u bespreken met uw notaris. Desgewenst adviseert het museum u graag over de mogelijkheden

Erf- en schenkbelasting

Het museum is vrijgesteld van erf- en schenkbelasting (ANBI), waardoor u er zeker van bent dat uw gift of legaat daar terecht komt waar u wilt.

Fonds op naam

Misschien heeft u een speciale band met een voorwerp of activiteit van het Katwijks Museum. U kunt dan d.m.v. een fonds op naam uw speciale keuze financieel steunen. Een fonds op naam is een eenmalige of periodieke schenking met een gerichte opdracht, die uiteraard binnen de doelstellingen van het museum valt. Bij deze vorm van doneren neemt het museum vanaf een bijdrage van € 25.000 alle administratieve zaken voor haar rekening.Voor informatie en advies over een fonds op naam kunt u contact opnemen met de heer Arie van Egmond.

Schenkingen in natura

Schenkingen in termijnen van lijfrente kunnen in geld maar ook in natura worden gedaan. Stel u bent in het bezit van een bijzonder object (bijv. schilderij, textiel, sieraad) en wilt dat schenken. Indien het museum dit object van belang acht voor de collectie, wordt het object getaxeerd en over een periode van 5 jaar aan het museum geschonken. De schenker heeft gedurende deze periode jaarlijks een aftrekpost van 1/5 van de getaxeerde waarde. Schenkingen in natura gaan rechtstreeks naar het Katwijks Museum. Ook bij het schenken van objecten kan gebruik worden gemaakt van de z.g. multiplier. Deze wordt toegepast op de getaxeerde waarde van het object. De verhoging van 25% wordt ook hier toegepast over maximaal € 5.000

Meer weten over schenken en nalaten?

Voor informatie en advies over schenken en nalaten kunt u contact opnemen met de heer Arie van Egmond vrienden@katwijksmuseum.nl

Wilt u het Katwijks Museum steunen? Doneer dan nu online!

©2024 Katwijks Museum | Privacy | Cookies | Webontwikkeling: 2nd Chapter