Vandaag
open v.a.
10:00
Bezoek ons
menu

Privacy

Deze privacyverklaring geeft u een helder overzicht van welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en waarom wij deze verzamelen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens wanneer u deze zelf aan ons verstrekt via een van de formulieren (vriend & sponsor of nieuwe leden).

Aanhef dhr/mw.
Voorletter(s) + achternaam
Adres
Postcode
Woonplaats

Wij verwerken deze persoonsgegevens enkel voor onze ledenadministratie en toezending van het ledenblad.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan deze website wordt opgeslagen door de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wanneer u onze website bezoekt plaatsen wij de volgende cookies:

Google Analytics Type: Analytisch
Deze cookies worden geplaatst door Google waarmee wij het surfgedrag op onze website analyseren en daarmee onze website en dienstverlening verbeteren. Google Analytics deelt geen anonieme data met derden.
 _gat, _gid & _ga (duur: max. 2 jaar)

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst door Google. Deze cookies maken deel uit van de ‘Analytics’-dienst. Wij gebruiken deze dienst om te onderzoeken hoe u als bezoeker onze website gebruikt en hierover maakt Google voor ons inzichtelijke rapportages. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google via de voorwaarden niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Katwijks Museum heeft met Google een verwerkersovereenkomst gesloten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt gemaskeerd zodat uw locatie niet herleidbaar is.

Wat als u niet van cookies houdt 
U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Delen met anderen

Katwijks Museum verkoopt uw gegevens niet aan derden. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Katwijks Museum blijft verwerkingsverantwoordelijk.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te verzoeken om correctie of verwijdering. Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van Katwijks Museum hebben, stuur dan een verzoek naar info@katwijksmuseum.nl.

Klachtrecht

Wanneer u klachten heeft over de wijze van verwerking van (persoons)gegevens dan helpen wij u graag om deze in onderling overleg uit de wereld te helpen. Richt uw klacht voor behandeling in eerste instantie tot info@katwijksmuseum.nl. Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


Versie: 07/01/2019

 

Wilt u het Katwijks Museum steunen? Doneer dan nu online!

©2024 Katwijks Museum | Privacy | Cookies | Webontwikkeling: 2nd Chapter