Vandaag
open v.a.
10:00
Bezoek ons
menu

Ons aanbod

Neemt u tijdens uw bezoek ook eens een kijkje in onze vernieuwde museumwinkel! 
Naast een fraaie collectie kaarten o.a. van recente tentoonstellingen, de visserij en het oude Katwijk en diverse leuke regionale artikelen zijn daar ook de volgende boeken te koop:

Naar de natuur. Wandelen in en rond kunstenaarskolonies (€17,95)
Auteurs: Sjoerd Karsten en Yolande Emmelot
Uitgever: Gegarandeerd Onregelmatig.
Naar de natuur voert ons terug naar de tijd en omgeving van de kunstenaarskolonies en schildersdorpen. Elf wandelingen leiden ons naar plekken waar schilders uit binnen- en buitenland tussen ca.1840 en 1940 naar toe trokken om naar Frans voorbeeld en plein air (buitenlucht) te schilderen. Zij kwamen daar vanwege 'het authentieke' de ongerepte natuur, de schilderachtige boerderijen, het vissersleven, de klederdrachten. Soms vestigden zij er zich, zodat ware 'kolonies' ontstonden met ontmoetingsplekken.

Kaetjes Rood (€14,95)
Auteur: Ton Hetebrij
46 gedichten bij 46 schilderijen uit het Katwijks Museum
Het Katwijks Museum is een schatkamer waar het verleden spreekt, waar het kunstenaarsdorp tot leven komt. Uit die schatkamer heeft de dichter geput.

Een rampzalige maand in 1834
Auteur: Jaap Plokker
Over strandingen bij Katwijk in oktober 1834, het tragisch verongelukken van Leendert Slootweg van Duijn, bemanningslid van de Katwijkse reddingboot en wat daaraan vooraf ging.

Lammeren onder Wolven (€22,50)
Varen op leven en dood WOII
Auteur: Jacob Haasnoot
Uitgever: Triple Boeken
De broers Jacob en Cornelis uit Katwijk kiezen eind jaren dertig voor de koopvaardij. Ze zijn jong en de wijde wereld lokt. Amper buitengaats breekt de tweede wereld oorlog uit. Dat maakt ze vaarplichtig frontsoldaat op oceanen die veranderen in een slagveld. Overal dreigt gevaar van luchtaanvallen, mijnen en torpedo's.

Katwijk in de schilderkunst (€ 27,50) 
Auteurs: J.P. van Brakel en anderen
Geactualiseerd standaardwerk met een rijkdom aan nieuwe gegevens en werken die een representatief beeld geven van de schilderkunst in Katwijk uit de periode van 1880 tot heden.

STRANDPALEN VAN NEDERLAND (€ 27,95)
Het meetlint langs de Noordzeekust
Auteur: Martijn de Groot
Strandpalen zijn een vertrouwd fenomeen langs de Nederlandse stranden.
Martijn de Groot liep in de jaren rond 2020 de hele Nederlandse kust af, van Zeeuws-Vlaanderen tot Schiemonnikoog, om ze te fotograveren en ansichtkaarten van te maken. Het begon als een soort instant-kunstproject met de iPhone. Gaandeweg werd het een studie van cultureel erfgoed dat op de rand van verdwijnen balanceert. Anderhalve eeuw lang waren strandpalen een onmisbaar onderdeel van onze kustbewaking, maar tegenwoordig zijn ze daar niet meer voor nodig. Onderweg sprak De Groot met strandbeheerders, omgevingmanagers, kantonniers en timmerlui, en hij raadpleegde steeds meer archieven en andere bronnen. Wat hij ontdekte deelt hij in dit boek aan de hand van zijn wandelingen.

Legenden langs de Kust (€ 22,95)
Auteurs: Atlanta Nëhmoura, Joost Uitdehaag, Marieke Frankema, Mark van Dijk, Wianda Rezendaal, Rianne Werring, Rik Raven, Wouter van Gorp.
Bekenden en minder bekenden Legenden uit Katwijk, Wassenaar en Noordwijk vinden hun weg in deze bundel. Acht auteurs van Nimisa Publishing House hebben ieder hun favorite oude verhalen uitgezocht en herverteld.
Ooit weleens een brandezijgertje tegengekomen? Of van de schat van de General Barker gehoord? En wat is er toch met het dorpje Berckhey gebeurd? Mythe, volksverhaal of overlevering: ontdek alle parels in Legenden langs de kust!

In Katwijk is alles anders (heruitgave) (€ 17,50)
Auteur: A. Th. van Deursen
De auteur was hoogleraar nieuwe geschiedenis aan de V.U. in Amsterdam. Hij was woonachtig in Katwijk en gaf het boek de ondertitel mee: ‘Een christelijk dorp ontmoet de wereld van 1940 - 2005’. Uitgave: Stichting Katwijks Museum.

Hans von Bartels (1856-1913) Schilder tussen het schilders volk (€ 24,95) Uitgave 2018!
Auteurs: Medewerkers van het Katwijks Museum
Uitgever: WBOOKS, Zwolle
Omdat de schilder een kamer huurde bij de plaatselijke bevolking, zien we geen romantische kijk op het vissersleven, maar de harde realiteit van het vissersbestaan.

Quick Boys 100 jaar (€ 19,20)
Dit boek is uitgebracht ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Katwijkse Voetbalvereniging Quick Boys, in opdracht van het Jubileumcomite 100 jaar Quick Boys.

Gekkengetal (€ 12,50)
Auteur: Piet Rovers
Dit boek bevat elf historische gebeurtenissen, als basis voor elf fictieve verhalen. De illustraties zijn gemaakt door Bert van der Meij.

Noordwijk, Katwijk en Scheveningen Contact Holland 1941-1942 (€ 19,50)
Auteurs: P. en D. Harff
Toen Duitsland in 1940 Nederland binnenviel weken koningin Wilhelmina en de regering uit naar Engeland. Om toch informatie uit Nederland te krijgen werden er o.a. geheim agenten gedropt.

Een ambacht aan de Rijnmond (€ 14,95)
Auteur: Dik Parlevliet
Dit boek is financieel mogelijk gemaakt door Stichting Historische Publicaties Holland-Rijnland 2019 en is bedoeld voor belangstellenden die meer willen weten over de geschiedenis van hun woonplaats, in het bijzonder van Katwijk.

Hoe bouw je een bomschuit? (€ 14,95)
Tekst, tekeningen, vormgeving en uitgave: Bert van der Meij
In dit boek wordt verteld hoe men vroeger een bomschuit bouwde zonder bouwtekeningen.

Katwijkers op de walvisvaart (€ 12,50)
Auteur: Willem van der Plas
In 1998 werd in het Katwijks Museum een tentoonstelling gewijd aan Katwijkers op de walvisvaart. Als lid van de toenmalige tentoonstellingscommissie heeft de auteur zoveel mogelijk foto’s, portretten en andere attributen van de na-oorlogse walvisvaart verzameld.

Max Liebermann route (€ 3,00) 
Auteurs: Jacques Dekker, Margreet Nouwen en Helmus Wildeman
Uitgever: Stichting Max Liebermann Noordwijk
Max Liebermann wordt beschouwd als de grootste impressionistische Duitse schilder. Nederland en, in het bijzonder Noordwijk, beschouwde hij als zijn tweede vaderland. Deze route toont ons vele door hem vastgelegde plekjes in Noordwijk en omgeving.

De vuurbaak van Katwijk aan Zee (€ 2,50)
Auteur: Peter Kouwenhoven
Uitgave: Stichting Katwijks Museum, 2019
In dit boekje het verhaal over de vuurbaak van Katwijk aan Zee van de Romeinse tijd tot heden.

De Romeinse limes in Nederland (€ 3,00)
Auteur: Paul van der Heijden
Uitgever: RomeinenNU
Dit boekje is een eerste verkenning op de vraag: wat is die limes nu eigenlijk?

Voor spek en bonen (€ 14,99)
Auteur: Gerard van Beelen
Uitgever: IJsclub Voorwaarts Katwijk
In dit boek beschrijft oud-voorzitter Gerard van Beelen in woord en beeld de 125-jarige geschiedenis van Voorwaarts, die zo nauw is verbonden met de ontwikkeling van de beide Katwijken.

Bijzonder Berkheide (€ 24,95)
Auteurs: Gerrit van Ommering, Gijsbert van der Bent en René van Rossum
Uitgever: Werkgroep Berkheide/Stichting Berkheide Coepelduijnen Katwijk
Dit boek is te zien als de opvolger van het in 2002 verschenen boek ‘Dwars door de Duinen’.

Bomschuit in beeld (€ 10,00)
Auteurs: Medewerkers van het Katwijks Museum
Uitgever: Katwijks Museum
De ontwikkeling van de bekende bomschuit vanaf de Egmonder pink tot het laatste exemplaar dat begin 20ste eeuw uit de vaart werd genomen.

Van ketelbink tot marineofficier (€ 15,00)
Auteur en uitgever: Jan Vroege
Het is interessant te lezen hoe zijn loopbaan zich afspeelt tegen de achtergrond van een (deels) vervlogen tijd.

Katwijkse Buurtjes en Straatjes (€ 12,50)
Auteurs: Medewerkers van het Katwijks Museum
Uitgever: Katwijks Museum
Tijdens de oorlogsjaren werd een deel van het oude Katwijk aan Zee gesloopt om plaats te maken voor de Atlantikwall. Na de oorlog volgde herbouw en werden de nog resterende hofjes en buurtjes gesaneerd. Het Katwijks Museum laat met deze tentoonstelling oude tijden herleven.

Katwijk, 60 km van zee (€ 10,00)
Auteurs: Jan van Beelen, Arie van Deursen en Dick van der Plas
In dit fraai vormgegeven boek wordt beschreven hoe de Katwijkse gemeenschap de wederopbouw van de in de oorlogstijd zwaar geschonden visserijbedrijfstak weer ter hand nam. De vloot groeide in de jaren vijftig uit tot de grootste van Nederland. De strijd voor een eigen haven werd verloren. Voor de schepen die aan het begin van het haringseizoen vanuit het Prins Hendrikkanaal via de binnenwateren naar IJmuiden voeren, bleef Katwijk 60 kilometer verwijderd van zee.

Vissen in Vrijheid (€ 7,50)
Auteur: J.P. van Brakel
De ontwikkeling van Katwijk vanaf de Franse tijd (1795) tot het eind van de Tweede Wereldoorlog. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan het gemeentelijke bestuur, de visserij, de koopvaardij en het kerkelijk leven.

Stad aan de Noordzee (€ 9,95) Nog enkele exemplaren!
Auteur: P.Vellekoop
Een chronologisch overzicht van de belangrijkste momenten uit de geschiedenis van Katwijk van ongeveer 3000 voor Chr. tot 2000 na Chr.

German Grobe (1857-1938) (€ 16,50) Nog enkele exemplaren!
Auteurs: Tentoonstellingscommissie Katwijks Museum
Een volledig overzicht van zijn verblijf in Katwijk. Ruim 100 schilderijen geven een indruk van zijn talent bij het verbeelden van het leven in Katwijk rond de eeuwwisseling.

Charles van Wijk (1875-1917) (€ 7,00) Nog enkele exemplaren!
Auteur: André Groeneveld
Een van de vernieuwers, samen met Joseph Mendes da Costa en Lambertus Zijl, van de beeldhouwkunst rond 1990. Verbleef dikwijls in Katwijk en nam daar deel aan diverse tentoonstellingen. Maakte het grafmonument van B.J. Blommers.

Kunst, Visserij en Handel (6 juli - 6 oktober 2002) (€ 8,00)
Auteurs: Arend-Jan Sleyster en Annemarie Kingmans-Claas
Een terugblik, d.m.v. foto’s, affiches en schilderijen op de Nationale Visserijtentoonstelling van 1902.

Evert Pieters (1856-1932) (€ 12,50)
Auteur: Tiny de Liefde-van Brakel
Een tentoonstelling van zijn werk in het museum van 1 juli-30 september 2006. Een gevierd kunstenaar wiens werk door zijn lichte toets veel waardering oogstte in binnen- en buitenland.

De rijke historie van een nieuwe gemeente (€ 9,50) Nog enkele exemplaren!
Auteurs: Antheun Janse, Annemarie Kingmans-Claas (red.), Evaliene Oosterlee, Karin v.d. Plas en Bernard Vermet
Op 1 januari 2006 ontstond, vrijwillig, het samengaan van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg tot de nieuwe gemeente Katwijk. Deze tentoonstelling, 21 januari - 22 april 2006, belicht een aantal facetten uit de rijke historie van deze gemeente.

Willy Sluiter en de Kunstvereeniging ‘Katwijk’ 1908-1910 (€ 17,50)
Auteur: Arend-Jan Sleijster
Dit boek behandelt de betrokkenheid van J.W. ’Willy’ Sluiter (1873-1949) bij de oprichting van de ‘Kunstvereeniging Katwijk’ in april 1908 en de organisatie van de jaarlijkse verkooptentoonstellingen in het eigen houten expositiegebouw aan de Boulevard in de zomermaanden van 1908, 1909 en 1910.

Van Kattenburg tot Katwijk: H.W. Jansen (1855-1908) (€ 11,00)
Auteurs: Netty de Groot en Richard Rietbergen
Kunstschilder H.W. Jansen bracht in 1895 en van 1903 tot 1906 de zomer door in Katwijk. Daar, maar ook op andere plaatsen, ontstonden talloze kunstwerken die door zijn moderne werkwijze en techniek zowel lof als kritiek oogstten.

Tussen Katwijk en Parijs (€ 35,00)
Auteur: Tiny de Liefde-van Brakel
Leven en werk van D.A.C.Artz, na een zorgvuldige studie van oorspronkelijke bronnen, met toewijding en gedetailleerd beschreven. Na een jarenlang verblijf in Parijs, oriënteerde hij zich als een der eerste kunstschilders in 1873 in Katwijk.

De Oude Kerk geschilderd (€ 9,50)
Diverse auteurs.
Veel unieke foto’s en verhalen over het wel en wee van dit karakteristieke gebouw aan de Boulevard in Katwijk.

Niek van der Plas, een impressionist in Katwijk (€ 29,50)
Auteur: Theo Sanders, uitgave 2011
De schilderijen van Niek van der Plas worden vervaardigd in een herkenbare, karakteristieke stijl. Er is duidelijk sprake van een ontwikkeling met behoud van de voor deze schilder karakteristieke elementen.

J.E.H. Akkeringa, schilder van het onbezorgde leven (€ 12,50)
Auteur: Sarah de Clercq
In deze rijk geïllustreerde monografie beschrijft de auteur voor het eerst het levensverhaal van Johannes Evert Hendrik Akkeringa. Hij wordt gerekend tot de tweede generatie Haagse School schilders. Ook wordt ingegaan op de Loosduinse schilderskolonie waar hij deel van uitmaakte.

Schatkamers vol erfgoed, een ontdekkingstocht door Z-Hollandse Musea (€ 29,95)
Diverse auteurs
Dit boek geeft een dwarsdoorsnede van de grote verscheidenheid aan kunst, nijverheid en natuur in Zuid-Holland. Tevens worden specifieke aspecten van de verschillende musea belicht.

Begraafplaatsen in de Bollenstreek (€ 4,90)
Uitgave van de vereniging De Terebinth
Om een breed publiek kennis te laten maken met de waardevolle ‘stenen archieven’ uit de Bollenstreek, heeft deze vereniging zich ten doel gesteld te zorgen voor herstel van zorg rond de doden en hun rustplaatsen.

Meerburg en Katwijk, vier generaties reders en bestuurders (€ 14,50)
Auteur: Elly de Leeuw-Hilbers
Zij beschrijft de geschiedenis van vier generaties Meerburg en laat zien hoe de rederij en haringhandel zich in 150 jaar ontwikkelden. Ook toont zij aan dat elke reder Meerburg niet alleen een rol speelde in het gemeentebestuur van Katwijk maar zich ook op andere terreinen binnen en buiten Katwijk voor de gemeenschap inzette.

Eerbetoon aan Krijn Giezen (€ 7,50)
Uitgave: Katwijks Museum
De in Noordwijk geboren kunstenaar (1939-2011) woonde enige tijd in Katwijk en gebruikte vaak materialen die verband hielden met de visserij. Met vele unieke foto’s.

De Bergense school op bezoek in Katwijk (€ 19,50)
Uitgave: diverse auteurs
Een uitgave van het Katwijks Museum ter gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling die plaats vond van 26 juni t/m 3 november 2012.

Katwijk, steeds verder van huis (€ 12,50)
Auteurs: Jan C. van Beelen en Dick van der Plas
Uitgave: Katwijks Museum
Dit boek beschrijft de ontwikkeling van de visserij van 1960 tot heden. Het is het vervolg van het eerdere boek over de visserij in Katwijk vanaf het einde van de tweede wereldoorlog tot ca. 1960.

Beeldspraak Prijs (€ 12,50)
Auteurs: Dirk van Egmond en Hedwig Stuivenberg-Bleijswijk
De schitterende natuur en de diversiteit van weersomstandigheden inspireerde Dirk tot het maken van boeiende foto’s. Hedwig liet zich door die foto’s inspireren en schreef er prachtige teksten bij.

De Zee Geeft Prijs (€ 12,50)
Auteur: Lies van Beelen
Uitgave: Stichting Visserijdagen Katwijk
Het boek is opgedragen aan de moeder van de auteur. Als vissersvrouw met een groot gezin wist zij als geen ander wat het is wanneer je man op zee zit.

Grenzeloos schilderachtig (€ 15,95)
Auteurs: o.a. André Groeneveld en Annemarie Kingmans-Claas
Uitgever: Katwijks Museum
Deze publicatie verscheen ter gelegenheid van de tentoonstelling ‘Grenzeloos schilderachtig’ van 7 juli tot en met 7 november 2015 in het Katwijks Museum. Deze tentoonstelling werd georganiseerd in het kader van de jaarvergadering van EuroArt op 17 en 18 september 2015 in Katwijk.

Bas Haasnoot, Jutter en kunstenaar (€ 25,00)
Auteurs: Jean Decoster, André Groeneveld, Greet Haasnoot en Annelies Bakker
Uitgave: Annelies Bakker
Het boek neemt de lezer mee door de wereld zoals de Katwijkse kunstenaar Bas Haasnoot deze zag. Kunst en Kust speelden een grote rol in zijn leven.

De uitdaging van het licht, George Hitchcock (€ 29,00)
Auteur: Peter J.H. van den Berg
Uitgever: Bahlmond Publishers i.s.m. Bonneville
Dit werk beschrijft het leven van Hitchcock en diegenen die op enigerlei wijze daarin een rol hebben gespeeld. Het boek is een kroniek in beelden en teksten over zijn leven en de Egmondse kunstenaarskolonie.

Familiehotel werd Zeehospitium ( €17,45)
Auteur: Karel Essink,
Dit boek geeft een overzicht van wat zich afspeelde tijdens de jaren 1942 - 1945 toen het Rotterdamsch Zeehospitium in Paterswolde was gehuisvest

Haring v Vlaring (€ 26,90)
Korte geschiedenis van de Vlaardingseharingschepen uit de periode 1850-1992

Katwijk aardewerken Klinkenberg Zeist1916-1996 (€19,50)
Auteur:José Plevier, 2005
Kroniek van een pottenbakkersfamilie.

Berichten uit Berkheide (€ 14,95)
Uitgave Werkgroep Berkheide

Glas in lood Katwijk (€ 10,00)
Auteur Jan ter Haar

Wilt u het Katwijks Museum steunen? Doneer dan nu online!

©2024 Katwijks Museum | Privacy | Cookies | Webontwikkeling: 2nd Chapter