Vandaag
open v.a.
10:00
Bezoek ons
menu

www.canonvankatwijk.nl
De Canon van Katwijk: drieëndertig vensters gegroepeerd in acht tijdvakken geven informatie over de geschiedenis van het gebied van de vroegere gemeenten Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Het biedt iedere geïnteresseerde de mogelijkheid om zich op snelle wijze een beeld te vormen van datgene wat in het verleden mede bepalend is geweest voor de vormgeving van het heden in dit gebied.

www.schilderenaanzee.nl
Schilderen aan Zee: deze site geeft informatie over de Stichting Kunstvereeniging Katwijk en het schilderevenement 'Katwijk en plein air'.

www.katwijkswoordenboek.nl
Katwijks Woordenboek: op deze site vindt u alle informatie over het Katwijkse dialect, leuke artikelen, Katwijkse woorden en uitdrukkingen en tal van andere wetenswaardigheden. Tips en suggesties zijn welkom.

www.katwijkermotor.nl
Website van de Stichting De Katwijker Motor. Katwijk heeft niet alleen een grote vissersvloot gehad, maar ook een grote binnenvaartvloot. Hele generaties leefden van deze oude bedrijfstak, want zoals er in Katwijk echte vissersfamilies waren, waren er waren ook echte binnenvaartfamilies. De Stichting is opgericht om de herinnering aan de binnenvaarthistorie van Katwijk te behouden. De belangrijkste doelstelling was om zo'n originele oude Katwijkse binnenschuit te vinden en weer naar Katwijk halen. Dat is gelukt met de 'Wilhelmina'.

www.katwijk.nl
Officiële website van de Gemeente Katwijk.

geneakatwijk.webtrees.net
Genealogie site van het Katwijks Museum. De Werkgroep Genealogie houdt zich bezig met het registreren van alle personen die in 'groot' Katwijk (Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg) zijn geboren, gehuwd en/of overleden. Ook de relaties van deze personen worden zoveel mogelijk in kaart gebracht.

www.spinozahuis.nl
De Vereniging Het Spinozahuis stelt zich ten doel de belangstelling voor en de studie van de filosoof Benedictus de Spinoza (1632-1677) te bevorderen en het aan zijn leven en werk gewijde museum te Rijnsburg te beheren. De Vereniging beheert en onderhoudt het ruim drie eeuwen oude cultuurmonument.

www.genootschapoudrijnsburg.nl
In het meer dan duizend jaar oude dorp Rijnsburg ontdekt u een intiem museum: Museum Oud Rijnsburg. Binnen treft u op de benedenverdieping de geschiedenis van Rijnsburg in de Middeleeuwen aan. Op de 1e etage wisselexposities en zaken over de historie van Rijnsburg.

www.oudvalkenburgzh.nl
De Vereniging Oud Valkenburg zet zich in voor het verzamelen en beheren van materiaal betrekking hebbende op de historie van het dorp Valkenburg, bijvoorbeeld door het verzorgen van exposities, lezingen, dia- en filmavonden, het uitbrengen van boekwerken e.d.

www.katwijkinoorlog.nl
Website over Katwijk in de Tweede Wereldoorlog. In de oorlog is Katwijk drastisch veranderd. Denk alleen maar aan de huizensloop op de Boulevard en de vele bunkers die gebouwd zijn. Het is een belangrijk en interessant deel van de geschiedenis van het dorp.

www.stoomtreinkatwijkleiden.nl
Nationaal Smalspoormuseum. Originele locomotieven en ander rollend materieel geven u de indruk van de vele toepassingen van smalspoor in Nederland. Maak een rit per stoomtrein rond het Valkenburgse Meer en proef de sfeer van nostalgisch smalspoor

www.rijnlandgeschiedenis.nl
Deze website wordt verzorgd door de Stichting Historische Publicaties Holland-Rijnland in samenwerking met verenigingen, stichtingen, instellingen en andere organisaties die zich met de geschiedenis en het erfgoed in Rijnland bezighouden.

www.euroartcities.eu
Website over de kunstenaarskolonies die zo'n honderd jaar geleden in Europa bloeiden. Katwijk was één van de dorpen in Nederland waar men heen trok. De site geeft veel informatie over tentoonstellingen die in de voormalige kunstenaarskolonies worden georganiseerd.

www.rabobank.nl/leidenkatwijk
Rabobank Leiden-Katwijk is de officiële Promoting Partner van het Katwijks Museum.

www.verenigingrembrandt.nl
De Vereniging Rembrandt heeft als doelstelling de Nederlandse musea financieel te ondersteunen bij het aankopen van belangrijke kunstwerken. De vereniging zich tevens ten doel de publieke belangstelling voor het openbaar kunstbezit te vergroten en de kennis van het roerend cultureel erfgoed, in het bijzonder in de Nederlandse openbare collecties, te verhogen.

www.fonds1818.nl
Stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen is een vermogensfonds dat donaties verstrekt aan stichtingen en verenigingen voor algemeen maatschappelijke projecten zonder winstoogmerk. Het Fonds wil daarmee bijdragen aan een duurzame en leefbare samenleving.

www.expositiewijzer.nl
Expositiewijzer geeft een duidelijk overzicht van de lopende exposities in Nederland. U ziet in een keer het actuele overzicht per provincie.

www.blauwetram.nl
Website van het Historisch Genootschap De Blauwe Tram. De Blauwe Tram is in het algemeen de verzamelnaam voor de tram zoals hij gereden heeft tussen 1881 en 1961 in het gebied tussen Scheveningen, Den Haag, Leiden, Katwijk, Noordwijk, Haarlem, Zandvoort, Amsterdam, Purmerend, Edam en Volendam. De trams hadden vanaf 1924 een donkerblauwe kleur.

www.welzijnskwartier.nl
Op deze site kunt u zich opgeven voor workshops.

Wilt u het Katwijks Museum steunen? Doneer dan nu online!

©2024 Katwijks Museum | Privacy | Cookies | Webontwikkeling: 2nd Chapter