Vandaag
open v.a.
10:00
Bezoek ons
menu

Op 1 januari 1966 is de vereniging Genootschap Oud Katwijk opgericht. De vereniging stelt zich ten doel de belangstelling voor en de bestudering van de geschiedenis en de folklore van Katwijk en alles wat daar mee verband houdt te bevorderen. De vereniging tracht dit doel te bereiken door onder meer eigen werkzaamheid van de leden en het aankopen en tentoonstellen van (kunst)voorwerpen die op de geschiedenis en folklore betrekking hebben.

De financiering van de activiteiten bestaat uit de contributie van leden, schenkingen (o.a. door Stichting Sponsorgelden Katwijks Museum), Deze geldmiddelen maakten het in de loop der jaren mogelijk gerichte aankopen te doen, waaronder veel schilderijen, tekeningen en prenten. Voorts kon een verzameling van Katwijkse klederdrachten met de bijbehorende sieraden worden bijeengebracht en werden historische scheepsmodellen gebouwd.

Schenkingen en legaten

Zij die het Genootschap Oud Katwijk bij testamentaire beschikking met geld of goederen willen gedenken, kunnen zich het beste tot een notaris wenden. De tenaamstelling dient te geschieden aan: Stichting Sponsorgelden Katwijks Museum. Fiscaal voordelig schenken: Het Genootschap Oud Katwijk en de Stichting Katwijks Museum hebben de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Huisvesting

Voordat de huidige huisvesting kon worden betrokken, bevond de verzameling zich op diverse locaties. Om definitief in de huisvesting te kunnen voorzien, stelde de gemeente de oude rederswoning Voorstraat 46 ter beschikking, die daarvoor geruime tijd als politiebureau had dienst gedaan. Het pand en het verbouwingskrediet werden beschikbaar gesteld aan de nieuw opgerichte Stichting Katwijks Museum met als doelstelling het museum te exploiteren. Het museum werd in 1983 opengesteld. De vereniging Genootschap Oud Katwijk bleef eigenaar van de collectie. Aanvankelijk hadden de beide rechtspersonen afzonderlijke besturen. Om praktische redenen zijn beide besturen sinds 1993 geintegreerd.

Vrijwilligers

De organisatie die het museum beheert, bestaat bijna volledig uit vrijwilligers. Daarmee neemt het Katwijks Museum gerelateerd aan de activiteiten die het ontplooit, een unieke plaats in binnen de Nederlandse museumwereld. Het museum wordt gedragen door het enthousiasme van deze vrijwilligers. De permanente beschikbaarheid van nieuwe lichtingen vrijwilligers is een voorwaarde voor de continuiteit van de activiteiten in de huidige vorm. Een doorlopend punt van aandacht van het bestuur is daarom in een regelmatige aanvulling van de gelederen met jongeren te voorzien.

Door het maken van hoogwaardige tentoonstellingen en publicaties heeft het Katwijks Museum zich een plaats weten te veroveren in de Nederlandse museumwereld. Het Katwijks Museum is een officieel geregistreerd museum. Het werd in 2002 onderscheiden met de Gerard Eversprijs van de vriendenverenigingen van Nederlandse musea.

Wilt u het Katwijks Museum steunen? Doneer dan nu online!

©2022 Katwijks Museum | Privacy | Webontwikkeling: 2nd Chapter