Vandaag
open tot
17:00
Bezoek ons
menu

Genealogie

Werkgroep Genealogie

Wat is genealogie? Genealogie is een discipline van de geschiedkunde die zich bezighoudt met voorouderonderzoek dan wel de afstamming van de familienaam. Binnen het Katwijks Museum houdt de Werkgroep Genealogie zich bezig met het laatste, de afstamming van de familienaam. Het doel van de werkgroep is het in beeld brengen van de Katwijkse families binnen de dorpen: 

Katwijk aan Zee
Katwijk aan den Rijn
Rijnsburg
Valkenburg

Als bronnen worden gebruikt doopregisters, kerkbladen en open bronnen van de burgerlijke stand. De doopregisters gaan terug tot omstreeks 1600. 
Aangezien de dorpen Rijnsburg en Valkenburg pas sinds 2005 aan de nieuwe gemeente Katwijk zijn toegevoegd is dit nog een grotendeels braakliggend onderzoeksgebied en is nog veel informatie nodig om een compleet beeld te krijgen.

De geschiedenis leert dat veel Katwijkers met partners zijn gehuwd uit de omliggende gemeenten en vaak buiten de oude gemeente Katwijk gingen wonen. De genealogische informatie van deze families ontbreekt op dit moment nog grotendeels in ons register. Omdat nazaten van deze families soms na generaties weer terugkomen naar Katwijk behoren zij ook tot onze doelgroep. De hierdoor ontstane hiaten willen wij graag opvullen. Daarom willen wij graag in contact komen met mensen die al een deel van de Katwijkse, Rijnsburgse of Valkenburgse bevolking - hun familie(s) - hebben onderzocht en bereid zijn hun informatie met ons te delen en eventueel met ons willen samenwerken.

Hieronder ziet u acht overzichten (pdf's) die u een indruk geven van de familienamen die tusssen 1811 en 1950 voorkomen in Katwijk aan Zee en Katwijk aan den Rijn:

Heeft u vragen of opmerkingen stuur dan een mail naar de Werkgroep Genealogie.

Katwijkse familienamen op internet

Op het internet zijn tal van websites beschikbaar met de genealogie van één of meerdere families. Hieronder vindt u een selectie:

Graag willen wij deze lijst met links uitbreiden. Wilt u vermeld worden? Laat het ons weten!

Katwijkse bijnamen

Waarom/hoe zijn deze ontstaan en waar? Katwijkse bijnamen zijn in het algemeen ontstaan doordat dezelfde familienamen veelvuldig in Katwijk voorkomen. Het kwam zelfs vaak voor dat ook de voornamen hetzelfde waren zodat de verwarring nog groter was. Een voorbeeld hiervan overkwam mijzelf. Ik heet Nicolaas Ouwehand, op de lagere school had ik een naamgenoot in de klas, ook een Nicolaas Ouwehand. De onderwijzer loste dit op door ons een soort 'bijnaam' te geven namelijk Nico 1 en Nico 2.

Dit gebeurde niet alleen in de klas maar ook in de dorpssamenleving. Met fraaie en minder fraaie bijnamen. Inmiddels hebben wij in het museum ca. 500 namen verzameld. Soms is er een relatie met de plek waar iemand woonde, maar vaak had het te maken met gedrag, een gewoonte of gewoon het uiterlijk van iemand. Hoe een bijnaam is ontstaan is vaak lastig te achterhalen.

Daarom vragen wij u de Katwijkse, Rijnsburgse of Valkenburgse bijnamen die u kent aan ons door te geven. Liefst met de bijbehorende familienaam en zo mogelijk ook met de verklaring erbij. De bedoeling is om deze informatie te zijner tijd op de website te publiceren.

Kerkbladen en advertenties

Kerkbladen
Zoals reeds eerder is opgemerkt halen wij veel gegevens uit de kerkbladen. Wilt u ons helpen? Stuur of overhandig ons (oude) kerkbladen. De informatie van alle gezindten is welkom. De kerkbladen worden door ons op de afdeling Genealogie van het Katwijks Museum opgeslagen, zodat ook bezoekers deze kunnen inzien. Wilt u de kerkbladen terug hebben dan worden ze door ons ingescand en aan u teruggegeven.

Advertenties
Hetzelfde geldt ook voor huwelijks- , geboorte- en overlijdensadvertenties (of kaarten). Ook deze zijn erg welkom.

Geschiedenis Werkgroep Genealogie

De eerste stappen op genealogisch gebied zijn in de jaren 60 gezet door een groepje enthousiastelingen, bestaande uit Jan van Brakel, Piet de Mol, Jan Messemaker en Dirk van Rijn. Enkele leden van de nieuwe werkgroep waren al begonnen met het uitzoeken van hun familie en gingen hiermee verder. Maar ook met andere families werd een start gemaakt voor genealogisch onderzoek, zoals de families Van Duijn, Van der Plas en Ouwehand. Verder werden er door Jan van Brakel transcripties gemaakt van de kerkelijke doop- en huwelijksboeken en van geboorte en overlijden vanaf 1600 tot 1811.

Op dit moment is de Werkgroep Genealogie druk bezig deze transcripties van de kerkelijke doop- en huwelijksboeken te digitaliseren.

Bij zijn overlijden heeft Jan van Brakel een grote hoeveelheid genealogische informatie achtergelaten. Door de latere genealogen is dit samengevoegd tot een eerste opzet van de genealogische stamboom van Katwijk. Aan de vervolmaking hiervan wordt nog steeds hard gewerkt door de huidige werkgroep.

Heeft u interesse om u bij de Werkgroep Genealogie aan te sluiten kom dan eens op de maandagavond naar het Katwijks Museum. Wij zijn er dan van 19.30 tot 21.30 uur.

Kwartierstaat

Een voorbeeld van een uitgezocht deel van een familie ziet u als u onderstaande link aanklikt:
Willem van der Plas (pdf)

Informatie
Uitgebreide informatie en zoekfuncties vindt u door te klikken op deze link:
Website Genealogie Katwijks Museum

Wilt u het Katwijks Museum steunen? Doneer dan nu online!

©2022 Katwijks Museum | Privacy | Webontwikkeling: 2nd Chapter