Katwijks Museum

Museumwinkel

Neemt u tijdens uw bezoek ook eens een kijkje in onze museumwinkel!
Naast een fraaie collectie kaarten o.a. van recente tentoonstellingen, de visserij en het oude Katwijk zijn daar ook de volgende boeken te koop:


B.J. Blommers (1845-1914) De zonnige Haagse School (€ 24,95)
Auteurs: Andre Groeneveld, Tiny de Liefde-van Brakel, Else Speelman, Evelien de Visser
Nieuw uitgebracht door WBOOKS t.g.v. tentoonstelling in het Katwijks Museum 2016.

Katwijk in de schilderkunst (nieuwe prijs € 29,50) Heruitgave 2011!
Auteurs: J.P. van Brakel en anderen
Geactualiseerd standaardwerk met een rijkdom aan nieuwe gegevens en werken die een representatief beeld geven van de schilderkunst in Katwijk uit de periode van 1880 tot heden.

Visserstruien deel 3: kindertruien (€ 19,95) (Deel 1 en 2: € 24,95)
Auteur: Stella Ruhe
Uitgever: Forte Creatief
Na het grote succes van Visserstruien 1 en 2 heeft Stella Ruhe nu het verhaal over de vissers-kindertruien geschreven.

Zang der tijden (€ 29,95)
Een boek over het leven en het oeuvre van schilder Jan Toorop
Auteur: Gerard van Wezel
Uitgever: WBOOKS
Met dit boekwerk is het gelukt om het oeuvre van Jan Toorop optimaal en voor het breedst denkbare publiek te tonen. Ook wordt hij neergezet als de internationale kunstenaar die hij werkelijk was.

De bokkenloggers van Scheveningen (1963-1983) (€ 25,00)
Auteur: D. Beekhuizen
Uitgever: Opmeer b.v., Den Haag
Een geschiedenis in woord en beeld van de boomkorvisserij van Scheveningen.

Bomschuit in beeld (€ 10,00)
Auteurs: Medewerkers van het Katwijks Museum
Uitgever: Katwijks Museum
De ontwikkeling van de bekende bomschuit vanaf de Egmonder pink tot het laatste exemplaar dat begin 20ste eeuw uit de vaart werd genomen.

Van ketelbink tot marineofficier (€ 15,00)
Auteur en uitgever: Jan Vroege
Het is interessant te lezen hoe zijn loopbaan zich afspeelt tegen de achtergrond van een (deels) vervlogen tijd.

Verdreven voor de AtlantikWall (€ 19,95)
Auteurs: Geert-Jan Mellink, Peter Saal en Steven van Schuppen
Uitgever: WBOOKS
Dit boek geeft een indringend beeld van de ontruiming en afbraak van de Nederlandse, en in het bijzonder Katwijkse, kuststreek van 1942 tot 1945.

Katwijkse Buurtjes en Straatjes (€ 12,50)
Auteurs: Medewerkers van het Katwijks Museum
Uitgever: Katwijks Museum
Tijdens de oorlogsjaren werd een deel van het oude Katwijk aan Zee gesloopt om plaats te maken voor de Atlantikwall. Na de oorlog volgde herbouw en werden de nog resterende hofjes en buurtjes gesaneerd. Het Katwijks Museum laat met deze tentoonstelling oude tijden herleven.

Katwijk, 60 km van zee (€ 14,00)
Auteurs: Jan van Beelen, Arie van Deursen en Dick van der Plas
In dit fraai vormgegeven boek wordt beschreven hoe de Katwijkse gemeenschap de wederopbouw van de in de oorlogstijd zwaar geschonden visserijbedrijfstak weer ter hand nam. De vloot groeide in de jaren vijftig uit tot de grootste van Nederland. De strijd voor een eigen haven werd verloren. Voor de schepen die aan het begin van het haringseizoen vanuit het Prins Hendrikkanaal via de binnenwateren naar IJmuiden voeren, bleef Katwijk 60 kilometer verwijderd van zee.

Hans von Bartels (€ 4,00)
Auteurs: diverse medewerkers van het Katwijks Museum
Een eerlijke realist uit Hamburg die in de zomer van 1887 naar Katwijk kwam en daar het vissersvolk ontdekte. Bijna elk jaar keerde het gezin terug en vertoefde dan bij het gewone volk. Verluchtigd met veel foto’s van schilderijen van hem en zijn collega’s uit die tijd. D.m.v. een 60-tal foto’s van zijn werken wordt de veelzijdigheid van deze kunstenaar duidelijk.

Vissen in Vrijheid (€ 7,50)
Auteur: J.P. van Brakel
De ontwikkeling van Katwijk vanaf de Franse tijd (1795) tot het eind van de Tweede Wereldoorlog. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan het gemeentelijke bestuur, de visserij, de koopvaardij en het kerkelijk leven.

Stad aan de Noordzee (€ 9,95) Nog enkele exemplaren!
Auteur: P.Vellekoop
Een chronologisch overzicht van de belangrijkste momenten uit de geschiedenis van Katwijk van ongeveer 3000 voor Chr. tot 2000 na Chr.

German Grobe (1857-1938) (€ 16,50)
Auteurs: Tentoonstellingscommissie Katwijks Museum
Een volledig overzicht van zijn verblijf in Katwijk. Ruim 100 schilderijen geven een indruk van zijn talent bij het verbeelden van het leven in Katwijk rond de eeuwwisseling.

Charles van Wijk (1875-1917) (€ 7,00)
Auteur: André Groeneveld
Een van de vernieuwers, samen met Joseph Mendes da Costa en Lambertus Zijl, van de beeldhouwkunst rond 1990. Verbleef dikwijls in Katwijk en nam daar deel aan diverse tentoonstellingen. Maakte het grafmonument van B.J. Blommers.

Kunst, Visserij en Handel (6 juli - 6 oktober 2002) (€ 8,00)
Auteurs: Arend-Jan Sleyster en Annemarie Kingmans-Claas
Een terugblik, d.m.v. foto’s, affiches en schilderijen op de Nationale Visserijtentoonstelling van 1902.

Hollandse stranden in de Gouden Eeuw (€ 10,00)
Auteurs: Sabine E. Giepmans, Anton Kos en Reinier van ’t Zelfde
De tentoonstelling van 4 september tot 11 december 2004 gaf een beeld van de plaatsen gelegen aan de Hollandse kust aan de hand van 80 olieverfschilderijen, tekeningen en gravures.

Evert Pieters (1856-1932) (€ 12,50)
Auteur: Tiny de Liefde-van Brakel
Een tentoonstelling van zijn werk in het museum van 1 juli-30 september 2006.
Een gevierd kunstenaar wiens werk door zijn lichte toets veel waardering oogstte in binnen- en buitenland.

De rijke historie van een nieuwe gemeente (€ 9,50)
Auteurs: Antheun Janse, Annemarie Kingmans-Claas (red.), Evaliene Oosterlee, Karin v.d. Plas en Bernard Vermet
Op 1 januari 2006 ontstond, vrijwillig, het samengaan van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg tot de nieuwe gemeente Katwijk. Deze tentoonstelling, 21 januari - 22 april 2006, belicht een aantal facetten uit de rijke historie van deze gemeente.

Willy Sluiter en de Kunstvereeniging ‘Katwijk’ 1908-1910 (€ 17,50)
Auteur: Arend-Jan Sleijster
Dit boek behandelt de betrokkenheid van J.W. ’Willy’ Sluiter (1873-1949) bij de oprichting van de ‘Kunstvereeniging Katwijk’ in april 1908 en de organisatie van de jaarlijkse verkooptentoonstellingen in het eigen houten expositiegebouw aan de Boulevard in de zomermaanden van 1908, 1909 en 1910.

Van Kattenburg tot Katwijk: H.W. Jansen (1855-1908) (€ 12,00)
Auteurs: Netty de Groot en Richard Rietbergen
Kunstschilder H.W. Jansen bracht in 1895 en van 1903 tot 1906 de zomer door in Katwijk. Daar, maar ook op andere plaatsen, ontstonden talloze kunstwerken die door zijn moderne werkwijze en techniek zowel lof als kritiek oogstten.

Tussen Katwijk en Parijs (€ 35,00)
Auteur: Tiny de Liefde-van Brakel
Leven en werk van D.A.C.Artz, na een zorgvuldige studie van oorspronkelijke bronnen, met toewijding en gedetailleerd beschreven. Na een jarenlang verblijf in Parijs, oriënteerde hij zich als een der eerste kunstschilders in 1873 in Katwijk.

'Zorg aan Zee', 100 jaar Zeehospitium (€ 19,95)
De geschiedenis van het Rijnlands Zeehospitium Katwijk van 1908 - 2008.

De Oude Kerk geschilderd (€ 9,50)
Diverse auteurs.
Veel unieke foto’s en verhalen over het wel en wee van dit karakteristieke gebouw aan de Boulevard in Katwijk.

Niek van der Plas, een impressionist in Katwijk (€ 39,50)
Auteur: Theo Sanders, uitgave 2011
De schilderijen van Niek van der Plas worden vervaardigd in een herkenbare, karakteristieke stijl. Er is duidelijk sprake van een ontwikkeling met behoud van de voor deze schilder karakteristieke elementen.

J.E.H. Akkeringa, schilder van het onbezorgde leven (€ 34.95)
Auteur: Sarah de Clercq
In deze rijk geïllustreerde monografie beschrijft de auteur voor het eerst het levensverhaal van Johannes Evert Hendrik Akkeringa. Hij wordt gerekend tot de tweede generatie Haagse School schilders. Ook wordt ingegaan op de Loosduinse schilderskolonie waar hij deel van uitmaakte.

Katwijkse klederdrachten, 1800-1985 (€ 10,00)
Auteur: Wil van der Plas
Dit boek is een bijdrage tot het behoud en de bevordering van de geschiedenis van de kleding en accessoires van de vissersbevolking.

Schatkamers vol erfgoed, een ontdekkingstocht door Z-Hollandse Musea (€ 29,95)
Diverse auteurs
Dit boek geeft een dwarsdoorsnede van de grote verscheidenheid aan kunst, nijverheid en natuur in Zuid-Holland. Tevens worden specifieke aspecten van de verschillende musea belicht.

Begraafplaatsen in de Bollenstreek (€ 4,90)
Uitgave van de vereniging De Terebinth
Om een breed publiek kennis te laten maken met de waardevolle ‘stenen archieven’ uit de Bollenstreek, heeft deze vereniging zich ten doel gesteld te zorgen voor herstel van zorg rond de doden en hun rustplaatsen.

De volksschilders van Noordwijk (€ 10,00)
Uitgave: Noordwijks Museum
Auteurs: Willem Baalbergen, Jaques Dekker en Aleid Matser
Dit boekje geeft een beeld van gewone, Noordwijkse, volksschilders die met veel liefde Noordwijk en de directe omgeving op het doek hebben gezet.

Meerburg en Katwijk, vier generaties reders en bestuurders (€19,95)
Auteur: Elly de Leeuw-Hilbers
Zij beschrijft de geschiedenis van vier generaties Meerburg en laat zien hoe de rederij en haringhandel zich in 150 jaar ontwikkelden. Ook toont zij aan dat elke reder Meerburg niet alleen een rol speelde in het gemeentebestuur van Katwijk maar zich ook op andere terreinen binnen en buiten Katwijk voor de gemeenschap inzette.

Eerbetoon aan Krijn Giezen (€ 7,50)
Uitgave: Katwijks Museum
De in Noordwijk geboren kunstenaar (1939-2011) woonde enige tijd in Katwijk en gebruikte vaak materialen die verband hielden met de visserij. Met vele unieke foto’s.

De Bergense school op bezoek in Katwijk (€ 19,50)
Uitgave: diverse auteurs
Een uitgave van het Katwijks Museum ter gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling die plaats vond van 26 juni t/m 3 november 2012.

Katwijk, steeds verder van huis (€ 20,00)
Auteurs: Jan C. van Beelen en Dick van der Plas
Uitgave: Katwijks Museum
Dit boek beschrijft de ontwikkeling van de visserij van 1960 tot heden. Het is het vervolg van het eerdere boek over de visserij in Katwijk vanaf het einde van de tweede wereldoorlog tot ca. 1960.

Op z’n Katteks ezaad (€ 9,50)
Auteur: Jaap van der Marel
Uitgave: Primavera Pers, Leiden 2013
Het boek behandelt in 28 korte hoofdstukjes een breed scala aan onderwerpen over het dialect van Katwijk. Deze stukjes verschenen eerder in de periode 2009 tot 2013 in de Katwijkse Post.

Beeldspraak (€ 12,50)
Auteurs: Dirk van Egmond en Hedwig Stuivenberg-Bleijswijk
De schitterende natuur en de diversiteit van weersomstandigheden inspireerde Dirk tot het maken van boeiende foto’s. Hedwig liet zich door die foto’s inspireren en schreef er prachtige teksten bij.

In Katwijk is alles anders (heruitgave) (€ 14,95)
Auteur: A. Th. van Deursen
De auteur was hoogleraar nieuwe geschiedenis aan de V.U. in Amsterdam. Hij was woonachtig in Katwijk en gaf het boek de ondertitel mee: ‘Een christelijk dorp ontmoet de wereld van 1940 - 2005’.
Uitgave 2015: Stichting Katwijks Museum.

De Zee Geeft (€ 15,00)
Auteur: Lies van Beelen
Uitgave: Stichting Visserijdagen Katwijk
Het boek is opgedragen aan de moeder van de auteur. Als vissersvrouw met een groot gezin wist zij als geen ander wat het is wanneer je man op zee zit.

Visserstruien 2 (€ 24,95)
Auteur: Stella Ruhe
De auteur beschrijft in dit tweede deel zo’n 65 historische truien met breischema’s uit 55 Nederlandse vissersplaatsen.

Grenzeloos schilderachtig (€ 24,50)
Auteurs: o.a. André Groeneveld en Annemarie Kingmans-Claas
Uitgever: Katwijks Museum
Deze publicatie verscheen ter gelegenheid van de tentoonstelling ‘Grenzeloos schilderachtig’ van 7 juli tot en met 7 november 2015 in het Katwijks Museum. Deze tentoonstelling werd georganiseerd in het kader van de jaarvergadering van EuroArt op 17 en 18 september 2015 in Katwijk.

Noordwijk aan de Rijn (€ 12,50)
Auteurs: Harrie Salman en Antoine Wilbers
Uitgever: Stichting Geschiedschrijving Noordwijk & Hazenberg Archeologie
Dit boek geeft een beknopt overzicht, van ca. 4000 v. Chr. tot en met 1807, van de loop van de Rijn in het gebied tussen Katwijk en Noordwijk.

Bas Haasnoot, Jutter en kunstenaar (€ 25,00)
Auteurs: Jean Decoster, André Groeneveld, Greet Haasnoot en Annelies Bakker
Uitgave: Annelies Bakker
Het boek neemt de lezer mee door de wereld zoals de Katwijkse kunstenaar Bas Haasnoot deze zag. Kunst en Kust speelden een grote rol in zijn leven.

De uitdaging van het licht, George Hitchcock (€ 29,00)
Auteur: Peter J.H. van den Berg
Uitgever: Bahlmond Publishers i.s.m. Bonneville
Dit werk beschrijft het leven van Hitchcock en diegenen die op enigerlei wijze daarin een rol hebben gespeeld. Het boek is een kroniek in beelden en teksten over zijn leven en de Egmondse kunstenaarskolonie.


Diversen:
- Mapjes met 10 kunstkaarten (€ 8,90). Verschillende thema's, o.a. G. Grobe en
W. Sluiter.
- Verjaardagskalender (€ 4,00). Uitgave Katwijks Museum. Een maandoverzicht verrijkt met platen van bekende ‘Katwijkse’ schilderijen.
- Kattuks kwartet (€ 9,95). Auteurs Bert van der Meij en Leendert de Vink. Een kwartetspel met typisch Katwijkse afbeeldingen en Katwijks dialect.
- CD: Kattuks om ’t te bewaren, auteur C. Varkevisser (€ 4,25)
- Diverse kunstkaarten ( € 1,00)
Museumwinkel
Museumwinkel